Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde

1.1

Disse vilkår og betingelser (herefter “Disse vilkår”), angiver forholdet mellem dig som erhvervskunde og PriceShape A/S, (herefter “PriceShape”). Du kan ikke handle hos PriceShape som privatperson.

1.2

Vilkårene omhandler tjenester/services, der leveres af PriceShape via domænet www.Priceshape.dk og dets underdomæner (herefter “Platformen”).

1.3

PriceShape A/S 

Adresse: Møllehatten 21, 2. 2, 8240 Risskov, Danmark 

CVR nr: 40671870 

Tlf nr: +45 71 74 14 24 

E-mail: Info@priceshape.dk

1.4

Personen der bruger de tjenester/services, der leveres af PriceShape (herefter “Brugeren”) accepterer Disse vilkår. En sådan accept er en juridisk bindende aftale mellem Brugeren og PriceShape. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du som bruger straks forlade Platformen og ikke bruge tjenesterne. Ved udtrykkeligt at acceptere disse vilkår garanterer 

Brugeren at:

* Brugeren er over 18 år og har læst og forstået betingelserne i disse vilkår

* Brugeren overholder alle de forpligtelser, der er angivet heri

* Brugeren anerkender og accepterer at disse vilkår er en bindende juridisk aftale indgået af Brugeren og PriceShape eller PriceShape og det firma, som Brugeren lovligt repræsenterer

1.5

PriceShape tilbyder prisovervågningstjenester for at hjælpe brugere med at spore og sammenligne priser og prisoplysninger for ens eller lignende produkter, der tilbydes af forskellige sælgere. PriceShape tilbyder også dataudtræk af produktdata i form af feeds (herefter “PriceShapes services”).

1.6

PriceShape forbeholder sig ret til når som helst, efter eget skøn, uden grund at ændre, suspendere eller afbryde PriceShapes services. Dog vil en ændring af vilkår ske med en rimelig varsel, som svarer til den tidsperiode, hvor kunden har mulighed for at opsige aftalen.

1.7

Opsigelse skal ske på mail til info@priceshape.dk.

1.8

Betaling til PriceShape sker udelukkende via faktura. Betalingsfristen er 8 dage, med mindre andet er aftalt.

1.9

PriceShape forbeholder sig retten til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

1.10

PriceShape handler udelukkende med erhverv, og efter kunden har accepteret tilbuddet via mail eller telefon, vil PriceShapes teknikere opsætte kontoen. Kunden kan derfor ingen fortrydelsesret efter aftalen er accepteret.

1.11

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på info@priceshape.dk / 71 74 14 24. 

Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnenter.

2. Registrering og brug af konto/konti

2.1

Adgangen til Platformen er underlagt forudgående registrering af Brugeren. De data, som PriceShape har anmodet om og leveret af Brugeren, skal være korrekte, opdaterede og sande.

2.2

Når Brugeren er registreret, skal Brugeren til enhver tid være ansvarlig for opbevaring af kontooplysningerne (brugernavn og adgangskode). Brugeren er ansvarlig for eventuelle skader eller tab, som følge af misbrug, tildeling, offentliggørelse eller tab af konti.

2.3

Brugerens brugeradgang er personlige og må ikke deles. Enhver adgang til Platformen, der er lavet med Brugerens adgang, anses for at være foretaget af Brugeren selv. Enhver handling eller forpligtelse i henhold til sådanne adgange skal være bindende for Brugeren.

3. Regler for Platformen

3.1

Brugeren skal bruge Platformen i overensstemmelse med loven, moralske principper og offentlige orden samt Disse vilkår. Brugeren skal afstå fra at bruge PriceShape til ulovlige aktiviteter eller formål der kan betragtes som ulovlig eller strafbare.

Desuden er det ikke tilladt for Brugeren at:

* Reproducere, distribuere eller transmittere data eller indhold fra Platformen

* Dele indhold med parter der kan udgøre en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, patenter, mærker eller ophavsret

* Overføre eller give tredjeparter nogen form for information, elementer eller indhold, der anses for at være en krænkelse af lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger eller databeskyttelse

4. Links, indhold eller data

4.1

Tjenesterne kan indeholde links, indhold, data, mapper og søgemaskiner, der gør det muligt for Brugeren at få adgang til tredjepartswebsteder og portaler (“Linked Content”). PriceShape er i så fald kun ansvarlig for det sammenkædede indhold, der leveres via de tilknyttede websteder, når den har konkret viden om en ulovlig aktivitet og ikke fjerner det tilknyttede indhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4.2

Hvis Brugeren mener, at et tilknyttet indhold indeholder ulovligt, upassende eller unøjagtigt indhold, skal han underrette PriceShape om sådan omstændighed. Under sådanne omstændigheder må PriceShape under ingen omstændigheder pålægge en sådan forpligtelse at fjerne dette link.

4.3

Inkluderingen af Linked Content på Platformen indebærer heller ikke en aftale mellem PriceShape og ejerne af Linked Content eller indebærer nogen anbefaling eller påtegning af Linked Contentent / eller dets indhold af PriceShape.

4.4

Medmindre andet er angivet på Platformen, er PriceShape uvidende om indholdet og tjenesterne i det tilknyttede indhold og dermed ikke ansvarlig for skade forårsaget af Brugeren eller tredjemand ved ulovlighedens art, kvalitet, forældelse, utilgængelighed, fejl eller nytteløshed af det tilknyttede indhold.

4.5

Medlemsbetingelserne er underkastet dansk ret. Enhver tvist mellem parterne vedrørende denne, og som ikke vedrører afgørelser truffet af e-mærket i medfør af retningslinjerne eller e-mærkets køberbeskyttelse, skal anlægges ved Sø- og Handelsretten eller såfremt sø- og handelsretten ikke har kompetence, retten i Aarhus.

4.6

PriceShape bestræber sig på, at levere korrekt data til brug på Platformen. Dette kan dog ikke garanteres, da visse hjemmesider som bliver overvåget af PriceShape, finder foranstaltninger der giver forsinkede resultater, eller i visse tilfælde, forkerte resultater. Hvis du som bruger bliver opmærksom på, at der skulle være forkert data på Platformen, skal du give besked på info@priceshape.dk for, at vi kan udbedre det hurtigst muligt.

4.7

PriceShape er ikke ansvarlig for de ændringer som Brugeren laver, herunder priser, baseret på den data som PriceShape udbyder.

5. Persondatapolitik

5.1

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: 

Navn og mailadresse.

5.2

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

5.3

Personoplysningerne registreres hos PriceShape A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@priceshape.dk