TAKK SKAL DU HA

Vi gleder oss til å komme i gang. Vi vil kontakte deg så snart som mulig for en uforpliktende
Ok snakk om hvordan vi best kan hjelpe deg.

Okay

TAKK SKAL DU HA

Vi gleder oss til å komme i gang. Vi vil kontakte deg så snart som mulig for en uforpliktende
Ok snakk om hvordan vi best kan hjelpe deg.

Okay

TAKK SKAL DU HA

Vi gleder oss til å komme i gang. Vi vil kontakte deg så snart som mulig for en uforpliktende
Ok snakk om hvordan vi best kan hjelpe deg.

Okay

Handelsbetingelser

1. Bruksområde

1.1

Disse vilkårene og betingelsene (heretter «Disse vilkårene») angir forholdet mellom deg som bedriftskunde og PriceShape A/S (heretter «PriceShape»). Du kan ikke handle hos PriceShape som privatperson.

1.2

Disse vilkårene omhandler tjenester levert av PriceShape via domenet www.Priceshape.dk og dets underdomener (heretter «Plattformen»).

1.3 

Firmanavn: PriceShape A/S

Adresse: Møllehatten 21, 2. 2, 8240 Risskov, Danmark

CVR-nr. (foretaksnummer): 40671870

Tlf nr: +45 71 74 14 24

E-post: Info@priceshape.dk

1.4

Personen som bruker tjenestene som tilbys av PriceShape (heretter «Brukeren»), godtar disse vilkårene. En slik aksept er en juridisk bindende avtale mellom Brukeren og PriceShape. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du som bruker umiddelbart forlate Plattformen og ikke bruke tjenestene. Ved å uttrykkelig godta disse vilkårene garanterer

Brukeren at:

  • Brukeren er over 18 år og har lest og forstått betingelsene i disse vilkårene
  • Brukeren overholder alle forpliktelsene som er angitt her
  • Brukeren erkjenner og samtykker i at disse vilkårene er en bindende juridisk avtale inngått av Brukeren og PriceShape, eller av PriceShape og det selskapet som Brukeren lovlig representerer.

1.5

PriceShape tilbyr prisovervåkingstjenester for å hjelpe brukere med å spore og sammenligne priser og prisinformasjon for samme eller lignende produkter som tilbys av forskjellige selgere. PriceShape tilbyr også datauttrekk av produktdata i form av feeder (heretter «PriceShapes tjenester»).

1.6

PriceShape forbeholder seg retten til når som helst, etter eget skjønn og uten grunn, å endre, suspendere eller avslutte PriceShapes tjenester. En endring av vilkårene vil imidlertid skje med rimelig varsel som tilsvarer tidsperioden hvor kunden har mulighet for å si opp avtalen.

1.7

Oppsigelse må foregå via e-post til info@priceshape.dk.

 1.8

Betaling til PriceShape utføres utelukkende via faktura. Betalingsfristen er 8 dager, med mindre annet er avtalt.

1.9

PriceShape forbeholder seg retten til å kreve et purregebyr på 100 kr per purring.

1.10

PriceShape handler utelukkende med bedrifter, og etter at kunden aksepterer tilbudet via e-post eller telefon, vil PriceShapes teknikere sette opp kontoen. Derfor har kunden ingen angrerett etter at avtalen er akseptert.

1.11

Hvis du ikke er fornøyd med abonnementet, kan du kontakte oss på info@priceshape.dk /71 74 14 24.

Kjøpslovens regler om mangler gjelder ikke for abonnenter.

2. Registrering og bruk av konto(er)

2.1

Tilgang til plattformen er underlagt forhåndsregistrering av brukeren. Dataene som PriceShape har bedt om og som leveres av brukeren, må være korrekte, oppdaterte og sanne.

2.2

Når brukeren er registrert, er brukeren til enhver tid ansvarlig for oppbevaring av kontoopplysningene (brukernavn og passord). Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader eller tap som følge av misbruk, tildeling, offentliggjøring eller tap av kontoer.

2.3

Brukertilgangen er personlig og skal ikke deles. Enhver tilgang til plattformen som er gjort med brukerens tilgang, anses for å være foretatt av brukeren selv. Enhver handling eller forpliktelse i henhold til slike tilganger skal være bindende for brukeren.

3. Regler for plattformen

3.1

Brukeren skal bruke plattformen i samsvar med loven, moralske prinsipper og offentlig orden samt disse vilkårene. Brukeren skal avstå fra å bruke PriceShape til ulovlige aktiviteter eller formål som kan anses som ulovlige eller straffbare. 

I tillegg er det ikke tillatt for brukeren å:

  • reprodusere, distribuere eller overføre data eller innhold fra Plattformen
  • dele innhold med parter som kan utgjøre krenkelse av intellektuelle eiendomsrettigheter, patenter, merker eller opphavsrett.
  • overføre eller gi tredjeparter noen form for informasjon, elementer eller innhold som anses å være et brudd på lovgivningen om beskyttelse av personopplysninger eller personvern.

4. Lenker, innhold eller data

4.1

Tjenestene kan inneholde lenker, innhold, data, mapper og søkemotorer som gjør det mulig for brukeren å få tilgang til tredjeparts nettsteder og portaler («Linked Content»). PriceShape skal i så fall kun være ansvarlig for det sammenkoblede innholdet som leveres gjennom de tilknyttede nettstedene, når det har konkret kjennskap til en ulovlig aktivitet og ikke fjerner det tilknyttede innholdet i samsvar med gjeldende lovgivning.

4.2

Hvis brukeren mener at et tilknyttet innhold inneholder ulovlig, upassende eller unøyaktig innhold, skal han varsle PriceShape om slike omstendigheter. Under slike omstendigheter skal PriceShape ikke under noen omstendigheter pålegge en slik forpliktelse til å fjerne denne lenken.

4.3

Inkluderingen av Linked Content på plattformen innebærer heller ikke en avtale mellom PriceShape og eierne av LinkedContent og innebærer heller ikke noen anbefaling eller godkjenning av LinkedContentent eller innholdet i PriceShape.

4.4

Med mindre annet er spesifisert på Plattformen, er PriceShape uvitende om innholdet og tjenestene i det tilknyttede innholdet og er dermed ikke ansvarlig for skade forårsaket av brukeren eller tredjepart ved ulovlighetens art, kvalitet, foreldelse, utilgjengelighet, feil eller nytteløshet.

4.5

Medlemsbetingelsene er underlagt dansk lov. Enhver tvist mellom partene vedrørende denne, og som ikke er knyttet til avgjørelser truffet av e-merket i henhold til retningslinjene eller e-merkets kjøperbeskyttelse, skal bringes inn for Sjøfarts- og handelsdomstolen eller, hvis Sjøfarts- og handelsdomstolen ikke har kompetanse, domstolen i Århus.

4.6

PriceShape streber etter å gi riktige data for bruk på Plattformen. Dette kan imidlertid ikke garanteres fordi enkelte nettsteder som overvåkes av PriceShape finner tiltak som gir forsinkede resultater, eller i noen tilfeller feil resultater. Hvis du som bruker blir oppmerksom på feil data på Platfomen, vennligst informer info@priceshape.dk om dette så vi kan utbedre feilene så raskt som mulig.

4.7

PriceShape er ikke ansvarlig for de endringene som Brukeren gjør, herunder priser, basert på dataene som PriceShape tilbyr.

5. Persondatapolitikk

5.1

Vi trenger følgende opplysninger når du handler hos oss.

Navn og e-postadresse.

5.2

Vi registrerer og videregir de personopplysningene som er nødvendige for å kunne levere varen til deg.

5.3

Personopplysningene registreres hos Priceshape A/S og oppbevares i fem år, hvoretter opplysningene slettes.

Du har rett til å bli informert om hvilke opplysninger vi behandler om deg. Hvis du mener at opplysningene er unøyaktige, har du rett til å få dem korrigert. I noen tilfeller er vi forpliktet til å slette personopplysningene dine hvis du ber om det. Det kan for eksempel være hvis dataene dine ikke lenger er nødvendige for det formålet vi skulle bruke dem til. Du kan også kontakte oss hvis du mener at personopplysningene dine blir behandlet i strid med loven. Du kan skrive til oss på: info@priceshape.dk