TACK FÖR DET

Vi glädjer oss redan. Vi kontaktar dig omgående för ett samtal utan bindningar om hur vi bäst hjälper dig.

Okej

TACK FÖR DET

Vi glädjer oss redan. Vi kontaktar dig omgående för ett samtal utan bindningar om hur vi bäst hjälper dig.

Okej

TACK FÖR DET

Vi glädjer oss redan. Vi kontaktar dig omgående för ett samtal utan bindningar om hur vi bäst hjälper dig.

Okej

Hitta alla dina konkurrenters priser automatiskt

– Även de du inte visste att du hade

Beställ en gratis genomgång här

Dynamiska priser

Genom att ha dynamiska priser på din webbshop justeras dina priser automatiskt utifrån data över dina konkurrenters priser. Alla nya priser drivs av data, och du har full kontroll över vilka produkter och varumärken som kräver en dynamisk prissättningr.

Ökad vinst i slutändan

PriceShape har utvecklats för att hjälpa dig att vinstoptimera din verksamhet genom att övervaka dina konkurrenters priser. Systemet justerar automatiskt upp dina priser där du har prissatt dig själv för lågt. På det viset tjänar du så mycket som möjligt per beställning. Systemet kan också justera ned dina priser om din önskade täckningsgrad tillåter det. PriceShape har inte utvecklats för att du alltid ska ha det lägsta priset utan för att du ska kunna använda systemet för att optimera dina priser som helhet.

Tidsbesparing med automatiska prissättningsregler

PriceShape är prismotorn bakom flera av Skandinaviens ledande återförsäljare och varumärken. Vi kan därför hjälpa även ditt företag. Skapa olika prisstrategier baserat på dina dynamiska prissättningsregler. Sedan kan du lägga till prisstrategier för produkter, varumärken och kategorier. PriceShape optimerar automatiskt dina priser baserat på dina fastställda prisstrategier. Skapa individuella prisstrategier Med PriceShape kan du skapa så många prisstrategier du vill. En prisstrategi kan ha en lång rad prissättningsregler som du själv bestämmer.

  • Vilka konkurrenter vill du följa?
  • Hur mycket dyrare eller billigare vill du vara jämfört med dina konkurrenter?
  • Hur mycket behöver du minst ha som bruttomarginal?
  • Om en konkurrent säljer slut på sitt lager, hur mycket ska vi öka ditt pris?
  • Under vilka tidsintervall ska strategin vara aktiv?
  • Vilka produkter, varumärken och kategorier ska vara kopplade till strategin?

feature-list
dashboard-productpricing

Lägga till produkter i dashboard

Det är enkelt att lägga till prisstrategier till dina produkter, både på kategori, varumärke och produktnivå. Så fort du har knutit dina produkter till en prisstrategi skickar vi iväg de nya priserna till din webbutik.