TACK FÖR DET

Vi glädjer oss redan. Vi kontaktar dig omgående för ett samtal utan bindningar om hur vi bäst hjälper dig.

Okej

TACK FÖR DET

Vi glädjer oss redan. Vi kontaktar dig omgående för ett samtal utan bindningar om hur vi bäst hjälper dig.

Okej

TACK FÖR DET

Vi glädjer oss redan. Vi kontaktar dig omgående för ett samtal utan bindningar om hur vi bäst hjälper dig.

Okej

Köpvillkor

1. Köpvillkor

1.1

Dessa villkor (nedan “Dessa villkor”) anger förhållandet mellan dig som företagskund och PriceShape A/S (nedan “PriceShape”). Du kan inte handla hos PriceShape som privatperson.

1.2

Dessa villkor avser tjänster/service som tillhandahålls av PriceShape genom domänen www.Priceshape.com/se och dess underdomäner (nedan “Plattformen”).

1.3

Firmanavn: PriceShape A/S

Adresse: Møllehatten 21, 2. 2, 8240 Risskov, Danmark

CVR nr: 40671870

Tlf nr: +45 71 74 14 24

E-mail: Info@priceshape.dk

1.4

Den person som använder tjänsterna/servicen som tillhandahålls av PriceShape (nedan “Användaren”) godkänner Dessa villkor. Ett sådant godkännande är ett juridiskt bindande avtal mellan Användaren och PriceShape. Om du inte godkänner Dessa villkor måste du som Användare omedelbart lämna Plattformen och inte använda tjänsterna. Genom att uttryckligen acceptera Dessa villkor

bekräftar Användaren att:

  • Användaren är över 18 år och har läst och förstått bestämmelserna i Dessa villkor
  • Användaren uppfyller alla skyldigheter som anges häri
  • Användaren är medveten om och godkänner att Dessa villkor är ett bindande juridiskt avtal som har ingåtts av Användaren och PriceShape eller PriceShape och det företag som Användaren juridiskt representerar.

1.5

PriceShape erbjuder prisövervakningstjänster för att hjälpa användare att spåra och jämföra priser och prisinformation för identiska eller liknande produkter som erbjuds av olika säljare. PriceShape erbjuder även framtagning av produktdata i form av feeds (nedan “PriceShapes-tjänster”).

1.6

PriceShape erbjuder prisövervakningstjänster för att hjälpa användare att spåra och jämföra priser och prisinformation för identiska eller liknande produkter som erbjuds av olika säljare. PriceShape erbjuder även framtagning av produktdata i form av feeds (nedan “PriceShapes-tjänster”).

1.7

Uppsägning måste ske via e-post till info@priceshape.dk.

1.8

Betalning till PriceShape sker endast med faktura. Betalningsfristen är 8 dagar, om inte annat avtalats.

1.9

PriceShape förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift på 100 DKK per påminnelse.

1.10

PriceShape handlar uteslutande med företag, och efter att kunden har accepterat erbjudandet via e-post eller telefon kommer PriceShapes tekniker att upprätta kontot. Kunden har därför ingen ångerrätt efter att avtalet har accepterats.

1.11

Om du inte är nöjd med prenumerationen, vänligen kontakta oss på info@priceshape.dk / 71 74 14 24.

Bristreglerna i den danska försäljningslagen gäller inte för abonnenter.

2. Registrering och användning av konto/konton

2.1

Tillgång till Plattformen ges efter att Användaren har registrerat sig. De data som PriceShape efterfrågar och Användaren tillhandahåller måste vara korrekta, aktuella och sanna.

2.2

När Användaren är registrerad har Användaren alltid ansvar för att spara kontoinformationen (användarnamn och lösenord). Användaren är ansvarig för eventuella skador eller förluster till följd av missbruk, överlåtelse, avslöjande eller förlust av konton.

2.3

Användarens användaruppgifter är personliga och får inte delas. All tillgång till Plattformen som görs med Användarens kontoinformation anses ha gjorts av Användaren själv. Varje åtgärd eller skyldighet i samband med en sådan inloggning är bindande för Användaren.

3. Regler för Plattformen

Användaren måste använda Plattformen i enlighet med lagen, moraliska principer och allmän ordning samt Dessa Villkor. Användaren får inte använda PriceShape för olagliga aktiviteter eller syften som kan anses vara olagliga eller brottsliga.

3.1Dessutom får Användaren inte:

  • reproducera, distribuera eller överföra data eller innehåll från Plattformen..
  • dela innehåll med parter som kan utgöra ett intrång i immateriella rättigheter, patent, varumärken eller upphovsrätt.
  • Överföra eller förse tredje part med information, element eller innehåll som anses vara en kränkning av sekretess- eller dataskyddslagar.

4. Länkar, innehåll eller data

4.1

Tjänsterna kan innehålla länkar, innehåll, data, mappar och sökmotorer som ger Användaren tillgång till webbplatser och portaler från tredje part (“Linked Content”). I detta fall ansvarar PriceShape endast för det länkade innehållet som tillhandahålls via de tillhörande webbplatserna när det har konkret information om en olaglig aktivitet och inte tar bort det länkade innehållet i enlighet med gällande lag.

4.2

Om Användaren anser att det länkade innehållet innehåller olagligt, olämpligt eller felaktigt innehåll ska hon eller han meddela PriceShape om en sådan omständighet. Under sådana omständigheter får PriceShape under inga omständigheter införa en sådan skyldighet att avlägsna denna länk.

4.3

Införandet av Linked Content på Plattformen innebär inte heller ett avtal mellan PriceShape och ägarna av det länkade innehållet och ej heller någon rekommendation eller godkännande av Linked Content eller dess innehåll av PriceShape.

4.4

Om inget annat anges på Plattformen är PriceShape ovetande om innehållet och tjänsterna i det länkade innehållet och därmed inte ansvarig för skador som har orsakats av Användaren eller tredje part avseende det länkade innehållets art, kvalitet, inaktualitet, otillgänglighet, fel eller irrelevans.

4.5

Medlemsvillkoren lyder under dansk lag. Varje tvist mellan parterna rörande denna, som inte avser beslut fattade av e-varumärket enligt riktlinjerna eller e-varumärkets köparskydd måste tas upp av sjöfarts- och handelsdomstolen eller, om sjöfarts- och handelsdomstolen inte är behörig, domstolen i Århus.

4.6

PriceShape strävar efter att tillhandahålla korrekta data för användning på Plattformen. Detta kan dock inte garanteras eftersom vissa webbplatser som övervakas av PriceShape hittar åtgärder som resulterar i fördröjda resultat, eller i vissa fall, felaktiga resultat. Om du som Användare får kännedom om att det finns felaktig data på Plattformen, vänligen meddela info@priceshape.dk så att vi kan rätta till det så snart som möjligt.

4.7

PriceShape ansvarar inte för de ändringar som Användaren gör, inklusive priser baserat på de uppgifter som tillhandahålls av PriceShape.

5. Integritetspolicy

5.1

Vi behöver följande information när du handlar hos oss::

Namn och e-postadress.

5.2

Vi registrerar och överför de personuppgifter som är nödvändiga för att leverera varorna till dig.

5.3

Personuppgifterna registreras hos Priceshape A/S och sparas i fem år, varefter uppgifterna raderas.

Du har rätt att få veta vilken information vi behandlar om dig. Om du anser att informationen är felaktig har du rätt att få den korrigerad. Vi har i vissa fall skyldighet att radera dina personuppgifter om du begär det. Det kan till exempel vara fallet om dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi skulle använda dem till. Du kan också kontakta oss om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagen. Du kan skriva till oss på:info@priceshape.dk